"Harmonizácia systému Človek" ako subjekt

"Neexistuje choroba alebo nemoc, ktorá je nevyliečiteľná. Nevyliečiteľný je len človek, ktorý nie je ochotný urobiť zmenu v svojom živote." Naše telo má obrovské regeneračné schopnosti, pokiaľ ich využijeme prostredníctvom našich zmien, telo sa dostane znovu do harmónie.

Na telo človeka ako systém je nutné sa pozerať holisticky - celostne zo všetkými našimi aspektmi bytia ako sú:

 • Biologický systém ako je systém kostrový, svalový, srdcovo - cievny, dýchací, nervový, tráviaci, endokrinný, lymfatický a imunitný, kožný a vlasový, vylučovací - močový, reprodukčný. Na tomto mieste nechceme vymenovávať všetky druhy chorôb, ale len zdôrazniť že prostredníctvom nástroja TimeWaver Med a TW Frquency je možné informačne riešiť:
  • Všetky bolesti akéhokoľvek druhu, rôzne alergie, reumu, psychické problémy ako je depresia, stavy úzkosti, stres, alergia, nespavosť, závislosti a pod.
  • Všetky disharmónie orgánov ako je napr. pečeň, obličky, nadobličky, štítna žľaza, prištítna žľaza, týmus, pankreas, slezina, pľúca, CNS a PNS, lymfa, žalúdok, črevá, zuby a pod.
  • Všetky funkčné zmeny orgánov a systémov
  • Všetky už morfologické zmeny
 • Psychologický systém ako je vedomie, podvedomie. Naša psychika usmerňuje našu aktivitu tak, aby sme sa čo možno najlepšie prispôsobili prostrediu. Keď máme v našom podvedomí nespracované negatívne zažité situácie, tak náš život sa dostáva do disharmónie čo sa prejavuje napr. rôznymi fóbiami, strachom, hnevom a pod. Na emocionálnej úrovni si nesieme informácie až z 3 generácie to znamená, že aj bunky v tele obsahujú tieto odtlačky. Naše vlastné prežité traumy prežité v detstve, to všetko je uložené v podvedomí(ako aj v nervovej sústave) a energia traumy v podvedomí môže spúšťať neprimerané reakcie. Nemusíme im rozumieť, nemusíme rozumieť sami sebe, pretože nevieme čo spúšťa reakcie ktoré vlastne ani nechceme.
 • Sociálny systém - Naše prežívanie je tvarované prostredím do ktorého sa narodíme, v ktorom vyrastáme, učíme sa, pracujeme. Každý z nás má príbeh kedy život staviame na týchto skúsenostiach. Tieto však nemusia byť vždy príjemné, môžu sa nás hlboko dotýkať. Môžeme teda obviňovať rodičov, učiteľov, nosiť v sebe bolesť, konflikty, očakávania a ohrozujúce situácie. V takomto prípade ale naša životná energia prúdi do minulosti a ovplyvňuje život v súčasnosti ako sú vzťahy v rodine a rôznych spoločenských skupinách. Nedostatok sociálnych podnetov či ich absolútna absencia, citová deprivácia má na ľudský život tak silný vplyv, že môže zapríčiniť negatívne biologické zmeny, zastavenie vývoja až regres. Minulosť môže kontaminovať život v prítomnosti.
 • Spirituálny systém ako je duch a duša. Základom nás ľudí je duch so svojím VEDOMÍM. Naše vedomie dokáže najmenšie častice nášho fyzického tela - kvantá formovať informáciami. Rodičia v zdravej rodine vychovávajú svoje deti a formujú ich, vplýva na nás prostredie ale v určitej etape zisťujeme že sme aj spirituálna bytosť. Zistíme, že môžeme žiť život na inej úrovni, aj ako duchovná bytosť. Ak chceme vnímať takto, aj energia bude prúdiť inak, môžem zmeniť bunkovú úroveň a tým aj neurologickú cestu a myslenie. Ak sa dokážeme napojiť na vlastné dobro, spitiritualitu, pustíme minulosť a objímeme niečo nové v prítomnosti. Ak ale máme veľa nesprávnych informácii, alebo nám správne informácie chýbajú, nastáva v systéme ČLOVEK disharmónia, diskomfort, porucha. Spiritualitu možno chápať aj ako životnú silu, energiu ktorú v sebe máme.
 • Energetický systém ako je bioenergia, čakry, meridiány. Život, zdravie, choroba, smrť to všetko je jedna energia. Energia môže ozdravovať i oživovať. Všetko okolo nás, aj my sami sme energia. Existuje veľa druhov energií fyzikálnej i nefyzikálnej podstaty, ktoré sa navzájom premieňajú a menia podľa zásady "Panta rei - všetko plynie". Orientálci vniesli do tohto zdanlivého chaosu geniálny poriadok. Energia v ľudskom tele prúdi po sústave dráh, ktoré nazývame meridiánmi. Pretínajú orgány a tým tvoria pospájanú sieť, ktorými prúdi energia. Energia do hmotného tela vstupuje prostredníctvom čakier, ktorých je sedem. TimeWaver Med obsahuje moduly a množstvo databáz na analýzu čakier a meridiánov, ktorými môžeme zistiť energetický stav tela a posilniť ho.

Prácou s TimeWaver Med ktorý obsahuje databázy a moduly zamerané na analýzu fyzického tela, psychiky, energetiky, duchovnej úrovne, karmickej, rodinného systému môžeme harmonizáciu výrazne podporiť.
Podľa obr.č.1 v stati SLUŽBY platí veľmi dôležitá informácia a tou je, že každá neriešená disharmónia ktorá vznikla v prvej etape ( viď obr. 1) spôsobuje v tele jeho prekyslenie.
Zdrojom prekyslenia z 30% je metabolizmus ( spôsob stravovania, čo a koľko jeme ) a z 70% negatívne informácie z našich nespracovaných emócii a presvedčení. Nasledovný obrázok ukazuje ako sa mení napätie v bunkách v závislosti od ich prekyslenia. Na zvislej osi je napätie bunky a na vodorovnej osi priepustnosť bunkovej membrány. Červená čiara zobrazuje priebeh, ako sa naše telo dostáva zo zdravia do choroby v závislosti od prekyslenia organizmu. Stav našich buniek odzrkadľuje zdravotný stav nášho tela, lebo sú jeho subsystémom.

Zdroj: TimeWaver

Súčasťou navrátenia tela do harmonického stavu je ale nutná DETOXIKÁCIA. Každý klient musí počítať s nutnou detoxikáciou.
Detoxikácia sa robí prostredníctvom:

 • TimeWaver
 • Peronálne
 • Zmenou životných a stravovacích návykov

Priebeh poradenského procesu:

 • Vstupný rozhovor
 • Vyplnenie vstupného dotazníka
 • Vypracovanie a prejednanie kontraktu (súhlas klienta s podmienkami)
 • Analýzy na TimeWaver Med
 • Vyhodnotenie analýz a následné poradenstvo s úlohami so záväzkom pre zmenu
 • Kontrola plnenia úloh
 • Optimalizácia prostredníctvom TimeWaver Med. Pokiaľ bol dohodnutý aj TW Frequency tak 12 x 2 až 3 hodinové návštevy na aplikáciu frekvenčných mikroprúdov.
 • Ak bude dohodnuté, je možnosť zapožičania aj prenosného zariadenia Healy na aplikáciu frekvencii doma v rodinnom prostredí
 • Po ukončení balíka jeho vyhodnotenie

Počet balíkov nie je možné stanoviť dopredu, lebo závisia od aktivity klienta na zmenách a chronickosti jeho disharmónie.