Harmonizácia systému "Objekt" - dom, budova, pozemok

Každý objekt ako je dom na bývanie, alebo budova vašej firmy, alebo pozemky na ktorých sú postavené vykazujú určité záťaže. Záťaž môže byť spôsobená:

  • Geopatogénymi záťažami
  • Stavebnou biológiou
  • Mikrobiológiou
  • Energetické záťaže od negatívnych vplyvov pôvodných, alebo súčasných obyvateľov
  • Tvarová a dispozičná korektúra Vasati
  • Transformácia blokov pri predaji nehnuteľností
  • Škodlivými látkami
  • Elektrosmogom
  • a iné

K harmonizácii potrebujeme náčrtok priestorov domu s ich funkčným určením, takto môžeme harmonizovať miesta na spanie, bývanie a pracovné miesta. Adresu domu, číslo pozemku s jeho grafickým zobrazením a určením.

Hramonizáciu vykonávame prostredníctvom pristroja TimeWaver, po dohodnutú dobu v kontrakte.