Harmonizácia systému "Rastliny"

Ako každý živý organizmus aj rastliny sú ovplyvňované rôznymi negatívnymi vplyvmi, mikrobiológiou, priestorom, človekom a pod. O aké druhy rastlín ide?

  • Izbové kvetiny
  • Úžitkové rastliny pestované v záhrade
  • Stromy, kríky

V prípade rozhodnutia na harmonizáciu rastliny prostredníctvom TimeWaver potrebujeme z rastlinky biologickú vzorku jej názov a fotografiu.