Harmonizácia systému "Rodina"

Rodinné procesy, presvedčenia a pravidlá, ktoré sa naučíme v rannom detstve v rodine majú silný vplyv na náš nasledujúci život. V rodine sa učíme o svojej hodnote, sebaúcte, pocitoch a o tom ako môžeme používať svoje zdroje.

Jednotliví členovia rodiny sa vždy snažia rodinu udržať v harmónii a rovnováhe. Ak je táto už ohrozená, členovia vyvinú úsilie na udržania rovnováhy za každú cenu. Aj za cenu diskomfortu, poruchy niektorého člena. Disfunkčný vzťah partnerov = disfunkčné rodičovské chovanie = člen ktorý je najviac ovplyvnený týmto chovaním.

Symptóm potom môžeme vnímať ako volanie o pomoc, ako správu o konflikte v rodine ktorý bráni prirodzenému toku energie v rodine, resp. rode. Na problém rodiny sa preto pozeráme ako na problém celého systému a z tohto dôvodu pracujeme ak je to možné s celým systémom, alebo minimálne s matkou dieťaťa, ktoré vykazuje disharmóniu.

Riešime dopad minulosti na prítomnosť a budúcnosť. Cieľom je pochopenie, že nevedome nesieme a používame už nefunkčné presvedčenia a modely ktoré sme sa naučili od otca a matky, teda v primárnej rodine a ktoré neslúžia k nášmu rastu. Poradenstvo je zamerané na zmenu rodinných pravidiel a presvedčení, zmenu vzťahu k sebe, stanovenie hraníc a sebaúctu.