Harmonizácia systému "Zariadenie"

Pomocou vhodnej databázy z TimeWaver môžeme cielene analyzovať energetické slabiny akéhokoľvek technického zariadenia a hľadať riešenia pre nápravu resp. ich optimalizovať. Jedná sa napr. o auto, motocykel a pod. K práci potrebujeme foto, údaje technického zariadenia s jeho parametrami resp. technický list.