Harmonizácia systému "Veterinárna medicína"

Vhodným výberom databáz prostredníctvom TimeWaver Med môžeme pomôcť pri harmonizácii domácich miláčikov a iných zvierat.

V prípade rozhodnutia harmonizácie zvierat (domácich alebo úžitkových) potrebujeme ich biologickú vzorku napr. srsť pre načítanie do TimeWaver ich meno, rasu a fotku.