Healy – Mikroprúdová frekvenčná terapia

Pracuje ako TimeWaver Frequency, len zariadenie je prenosné na použitie v domácom prostredí.