Emotional freedom techniques – EFT – techniky emočnej slobody

Začiatky tejto metódy, ktorá pôsobí preventívne a osobnostný rozvoj podporujúco, siahajú do doby pred 5 000 rokmi, kedy Číňania vedeli o energetických dráhach, meridiánoch ktorými prúdi životná energia. Ľudské telo má cca 350 tisíc energetických dráh tzv. nádí a každým nesprávnym konaním ktorým vzniká negatívna energia sa prietok v týchto kanáloch obmedzuje až zastavuje. Pomenovaním problému (mnohokrát už uloženého v podvedomí ) a následným poklepávaním bodov na tele dochádza k uvoľneniu a spriechodneniu energii s následným zánikom symptómov problémov.

Zameriava sa na energetické poruchy, preto možno EFT zaradiť do energetickej psychológie. Autorom je G. Crayg

EFT sa používa v týchto situáciách:

fóbie, panické stavy, traumy zo sexuálneho zneužívania, depresie, rôzne typy závislostí, vysoký krvný tlak, migrény, bolesti hlavy, chronická únava, svalová dystrofia, bolesť (aj chronická), artritída, Diabetes, znižovanie hmotnosti, náhle úzkosti, poruchy príjmu potravy, problémy vo vzťahoch (práca, priateľstvo, rodina, láska a pod.), hnev, reakcie a chovanie detí, dyslexia, alergia, astma, nespavosť, sebaúcta, sebaocenenie, sebaláska, športová a profesijná výkonnosť, štúdium, progresívne myslenie, odpútanie sa od minulosti, hojnosť, strata motivácie, závislosti, pocity viny, a mnohé iné. Pri zložitejších témach doporučujeme obrátiť sa na vyškoleného poradcu.

Výhody:

Je to jednoduchá rýchla a účinná cesta k psychickému zdraviu, naviac po zaškolení terapeutom si môže klient pomôcť aj sám a to kedy-koľvek potrebuje