Model rastu podľa V. Satirovej

Autorkou je Virginia Satirová (1916-1988), predstaviteľka americkej humanistickej psychológie. V modeli pracujeme s presvedčením, že všetci ľudia majú vlastnú vnútorné zdroje pre zmenu a rast. Centrálnym aspektom je zážitok klienta, porozumenie problému a nachádzanie nových ciest. Úlohou je zážitky klienta priviesť do vedomia, aby mohli byť spracované a transformované. Konzultácia prebieha formou otázok a odpovedí, ktoré sú v klientovi. Hlavným nástrojom je „ľadovec“, prostredníctvom ktorého sa dozvieme o vnútornom prežívaní, čo ovplyvňuje správanie vedome a podvedome.

Niektoré princípy a presvedčenia Modelu rastu, na ktoré sa práca zameriava:
 • Zmena je vždy možná.
 • Všetci máme svoje vnútorné zdroje, ktoré sú potrebné k úspešnému zaobchádzaniu so sebou samým a tiež k rastu.
 • Model sa zameriava na zdravie a možnosti, nie na patológiu.
 • Cieľom je stať sa tým, kto rozhoduje sám za seba.
 • Všetci sme prejavom tej istej Životnej sily.
 • Problémom nie je problém, spracovanie je problém.
 • Patria nám všetky pocity.
 • Rodičia opakujú rodinné vzory napriek tomu, že sú dysfunkčné.
 • Nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme zmeniť dopad minulosti na súčasnosť a na nás.
 • Prijatie našej minulosti podporuje našu schopnosť zvládať prítomnosť.
 • Jedným z cieľov je prijať rodičov a stretnúť sa s nimi na úrovni ľudskosti a nie na úrovni rolí.
 • Hlavným cieľom Modelu je vysoká sebaúcta, sebahodnotenie a vnútorná rovnováha.
Pokiaľ je prítomnosť kontaminovaná minulosťou, máme tendenciu opakovať staré vzorce chovanie. Cieľom terapie je túto kontamináciu obmedziť a nahradiť ju uvedomením a schopnosťou používať minulosť k plnšiemu prežitiu prítomnosti.
V. Satirová