NLP (Neurolingvistické programovanie)

NLP vzniklo začiatkom 70. Rokov v USA a pôvodný názov bol metaprogramy. Pri modelovaní práce terapeutov: Fritza Perlsa, psychoterapeuta a zakladateľa terapeutickej školy Gestaltterapie, Virginie Satirovej, rodinnej terapeutky a Miltona Ericksona, svetoznámeho hypnoterapeuta zistili, že úspešní ľudia využívajú pri práci veľmi podobné až zhodné modelové vzorce správania. V druhej polovici 70-tych rokov John Grinder a Richard Bandler vytvorili metodiku, ktorú vyčlenili zo systému do vtedy budovaných metaprogramov a stratégií a nazvali ju Neurolingvistické programovanie.

NLP špecifickým spôsobom segmentuje skúsenosť úspešných ľudí na základe vonkajšieho správania, zmyslových vnemov, stratégií, komunikačných prejavov (modelovanie), rozkladá ju na čiastky, ktoré sú pre nás lepšie uchopiteľné a ľahšie spracovateľné do konečného, nami pochopeného,žiadaného a lepšieho výsledku. Pomocou techník zmeníte návyky a postupy a posúvate myslenie i svoje aktivity do vyššej efektívnosti.

  • Napomáha nachádzať spôsob zdravého životného štýlu a prevencie a faktory ktoré poškodzujú zdravie, komunikáciu a osobnostný rozvoj
  • využíva pozitívne stavy pre zdravie, sebavedomie, sebaúctu a komunikáciu
  • rozvíja zmyslové kanály s cieľom ich maximálneho využítia
  • podporuje zdroje a silné stránky osobnosti, sebareflexiu
  • pomáha pri tvorbe a definovaní cieľov a kvalitnejšom prežívaní vlastnej hodnoty osobnosti
  • rozvíja kongruenciu osobnosti, celistvosť a stabilizáciu
  • rozvíja potenciál zdravia, zručnostného a tvorivého potenciálu