O Nás

Cieľom nášho poradenstva je nájsť v spolupráci s klientom situácie, zážitky a vplyvy, ktoré spôsobili vychýlenie a disharmóniu v jeho živote, tele alebo vzťahoch. Súčasne pomôcť klientom definovať a následne realizovať v živote zmenu, možné zdroje vlastného rozvoja, zodpovednosti a optimálnych riešení problému. Poradenstvo je okrem systému človeka v jeho celistvosti zamerané i na oblasti iných systémov ako je: rodina, podniky a firmy, poľnohospodárstvo, zvieratá, bytové a nebytové priestory, vzťahy, záťaže, šport-optimalizácia výkonu a iné.

Mgr. Jela Šinková

 • poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
 • konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (kaučing)

Profil

Od roku 1993 – 2010 som pracovala a pôsobila v občianskom združení zdravotne znevýhodnených v oblasti sociálneho poradenstva, sociálnej pomoci a neskôr špecializovaného sociálneho poradenstva. Tu som mala možnosť stretnúť sa s mnohými problémami a situáciami, ktoré boli vtedy z môjho pohľadu ťažko riešiteľné. Pomoc bola zameraná skôr na oblasť sociálnu a ekonomickú, ktorá neriešila celé životné spektrum človeka. Začala som sa preto zaoberať aj energetickým systémom človeka, metódami alternatívnych prístupov, ale ani to úplne nestačilo. Práca a hľadanie ma doviedlo k systému TimeWaver – ktorý vníma človeka v maximálnej miere ako celok, ako systém fyzického - biologického tela, psychickej oblasti, spirituálnej oblasti, energetickej a sociálnej oblasti, teda od ducha až do štruktúry bunky. Systém umožňuje zistiť hlboké príčiny narušenia rovnováhy a zároveň tieto aj harmonizovať.

Certifikáty

 • EFT (Emotional Freedom Techniques) 1. a 2. stupeň (lektor: Mgr. Ľuboš Kadlec), 2009
 • Théta osobná (Libuška Pánková), 2012
 • Théta terapeutická (Mgr. Olga Bufková), 2013
 • NLP (Neuro-Lingvistic Programming) practitioner (lektor: Mgr. Ľuboš Kadlec), 2009
 • Reconnection (Dr. Eric Pearl USA), 2010
 • LVP (Liečenie vybračných polí Oldřich Peterek), 2013
 • Vzdelávanie a výcvik v psychoterapii podľa Virginie Satirovej (Model rastu - Inštitút Virginie Satirovej v SR), 2007 - 2011
  • Ženská skupina podľa Modelu Virginie Satirovej, 2008 (Dr.H.Ščibranyová, Dr. N. Feketeová)
  • Kaleidoskop človeka podľa Modelu Virginie Satirovej, 2009 (Prof. W.F.Zahnd, California)
  • Psychoterapeutická práca s depresívnym a suicidálnym klientom, 2010 (Dr. J.Banmen, Kanada)
 • Kurz TATTATUO, 2013 - 2014 (Mgr. Libuše Melounová)
 • TimeWaver Academy - Fyzikálne, spirituálne a psychologické pozadie TimeWaver systému, 2016 (Marcus Schmieke)
 • TimeWaver Academy - Tvorba databáz v systéme TimeWaver Med, 2016 (Dr.med.F. Meissner)
 • TimeWaver Academy - Duševná a fyzická zdatnosť, svalovo kostrový systém a kardio vaskulárny systém, 2016 (U. Zirngibl)
 • TimeWaver Academy - BIZ - Uvoľnenie vzorcov k téme peňazí, Posilnenie toku peňazí, Osobné faktory úspechu, Motivácia a podpora zamestnancov, Nárast predaja, Stresový profil, 2017 (Christiane Brand)
 • TimeWaver Academy - Etika terapeuta, TimeWaver Pulse/Cardio, Vytváranie vlastných databáz v MyTimeWaver, 2017 (Dr. med. Foker Meissner)

Ing. Marian Šinko

 • Analýza a optimalizácia informačného poľa prostredníctvom Time Waver Med a Time Waver Frequency
 • Administrácia systému Time Waver

Profil

Od roku 1992 - 2014 som podnikal v oblasti projektovania priemyselných stavieb. Od roku 2014 pracujem so systémom TimeWaver ako jeho správca a administrátor.

Certifikáty

 • Kurz TATTATUO, 2013 - 2014 (Mgr. Libuše Melounová)
 • LVP (Liečenie vibračných poli Oldřich Peterek 2013)
 • Théta osobná + terapeutická Mgr. Olga Bufková 2013
 • TimeWaver Academy - Fyzikálne, spirituálne a psychologické pozadie TimeWaver systému, 2016 (Marcus Schmieke)
 • TimeWaver Academy - Tvorba databáz v systéme TimeWaver Med, 2016 (Dr.med.F. Meissner)
 • TimeWaver Academy - Duševná a fyzická zdatnosť, svalovo kostrový systém a kardio vaskulárny systém, 2016 (U. Zirngibl)
 • TimeWaver Academy - BIZ - Uvoľnenie vzorcov k téme peňazí, Posilnenie toku peňazí, Osobné faktory úspechu, Motivácia a podpora zamestnancov, Nárast predaja, Stresový profil, 2017 (Ch. Brand)
 • TimeWaver Academy - Etika terapeuta, TimeWaver Pulse/Cardio, Vytváranie vlastných databáz v MyTimeWaver, 2017 (Dr. med. F. Meissner)