Prostriedky a metódy

V našej práci využívame zariadenie TimeWaver, ktoré pracuje s informačným poľom čohokoľvek čo je materiálnej podstaty s najmenšími jej časticami "KVANTÁ", preto je jedno či je to živý organizmus, alebo nejaký objekt, zariadenie. Najmenšie častice kvantá nesú informáciu ktorú je možné týmto zariadením zistiť. Zisťovanie prebieha formou porovnania informácie z databázy zariadenia s informáciou skúmaného subjektu. Výsledok, ktorý sa získa hovorí na koľko percent sú informácie navzájom relevantné. Informácie v databázach sú štruktúrované podľa ich zamerania a je ich viac ako 1 milión. Prevažná časť týchto informácii je zo súčasnej najnovšej medicínskej oblasti.

Používame štandardné metódy EFT, THÉTA, NLP a Model rastu podľa V. Satirovej. Všetky tieto metódy pomáhajú klientovi pochopiť jeho disharmonické procesy, pracovať na nich s následnou transformáciou a nahradením inou novou pozitívnou informáciou. Doležité je, že všetky tieto metódy plne rešpektujú "SLOBODNÚ VôĽU ČLOVEKA"