Služby

Trápi vás nejaký problém? Je potrebné si uvedomiť, že človek svojím životom v dualite sa môže dostať z harmónie do disharmónie a že narušenie harmónie akéhokoľvek systému sa prejaví disharmóniou, diskomfortom, poruchou. Je to normálna reakcia systému na nenormálnu ( nezvládnutú, nespracovanú ) situáciu. Pod názvom systém treba rozumieť napr. systémy ľudského tela ako je dýchací systém, obehový, imunitný, endokrinný ...a pod. To je oblasť týkajúca sa zdravia tela. Z inej oblasti sa môžeme pozerať na systém domov, bytových priestorov, rodinný systém, systém firmy, systém rastlín, systém domácich a hospodárskych zvierat...a pod.
Každý spomenutý systém sa skladá z jednotlivých častí, ktoré spolu súvisia a spolupracujú. Keď dôjde k disharmónii alebo disfunkcii týchto častí systému dochádza k problému človeka – choroba, nemoc, dom, byt – nepohoda, rastliny – nie dobrý rast, zviera – choroba....firma – neprosperita, nie harmonicky tok financií, zákaziek, pracovných vzťahov a pod., rodina – disfunkčné vzťahy, symptóm nerovnováhy, nepohoda v rodine a pod.

Zdroj: Dr.med. F. Meissner
Obr.č.1 Stupne disharmonických stavov ľudského tela

Hore uvedený obrázok ukazuje že každú vzniknutú disharmóniu je potrebné riešiť hneď po jej vzniku. Každé neriešenie disharmónie sa stáva chronickejšie a na je riešenie potrebuje klient stále viacej času, námahy a peňazí. Úplným neriešením, popretím alebo ignorovaním vzniknutého problému to napr. u ľudského tela končí smrťou buniek...

Najideálnejšie je riešiť vzniknuté disharmónie v etape prevencie, kedy sa napr. choroba ešte nerozvinula a dá sa veľmi ľahko riešiť. Na riešenie disharmónie v etape keď choroba ešte nie je zjavná je využitie informácii z informačného poľa prostredníctvom kvantového prístroja TIME WAVER ideálne riešenie.

Z hlbokej histórie je známe že práve tradičná čínska medicína TČM využívala tento fenomén. Ľudia v súčasnosti sa bohužiaľ z väčšej časti nachádzajú z pohľadu svojho zdravia v druhej alebo tretej fáze. Keďže naše telá majú obrovskú regeneračnú silu, zvrátiť nechcený zdravotný stav je možné v každej etape, ale je len otázka nakoľko je klient pripravenýschopný vykonať potrebnú zmenu.

Pre koho sú konzultácie a poradenstvo určené

Pre všetkých, ktorí sú ochotný na sebe pracovať a sú uzrozumený s tým, že poradenstvo ich len vedie k tomu, aby sa zbavili svojich negatívnych návykov a presvedčení, ktorých korene sú v minulosti. Taktiež pre tých, ktorí vedia, že každý človek má úžasné regeneračné schopnosti pokiaľ sa presne identifikujú a následne odstránia príčiny svojich zdravotných a vzťahových problémov.

Pre koho konzultácie nie sú určené

Pre tých, ktorí si myslia, že ich zdravotné a vzťahové problémy sa dajú odstrániť bez ich pričinenia a dopredu už neveria, že postupy, ktoré budú robiť pod naším vedením im nepomôžu.

Správny vývoj v dualite je: Prežitie – Pochopenie – Prijatie

Bez prežitia nemôže nastať pochopenie a bez pochopenia nemôžeme to čo sme prežili prijať do svojho vnútra. Veľa máme už prežitého, ale málo pochopeného a ešte menej prijatého.

Etické zásady v poradenstve
  1. 1. Zlepšenie stavu záleží od uvedomenia si disharmónie a zavedenia zmien do života, podávame len informácie a vedieme proces,
  2. 2. Podľa výsledkov TW musí urobiť zmenu klient, my ukazujeme len okruhy problému a navrhujeme riešenie,
  3. 3. Ak sa klient vráti k pôvodným vzorcom správania, výsledok poradenstva môže byť minimálny, je to na slobodnej vôli a zodpovednosti klienta,
  4. 4. V poradenstve nič nesúdime ani nekritizujeme, klienta do ničoho nenútime,
  5. 5. Jednou z metód je aj písomná práca, príprava podľa predlohy, aby sa klient pozrel na svoj život, na seba samého z iného uhla,
  6. 6. Pracujeme len s klientom, zmeny u iných robiť nemôžeme,
  7. 7. Klient alebo poradca môže proces kedykoľvek prerušiť,
  8. 8. Nič nie je dobré alebo zlé, je to len disharmónia za účelom pochopenia a učenia,
  9. 9. Používame len štandardné metódy poradenstva,
  10. 10. Zaručujeme diskrétnosť zistených informácií.