Théta rovina

V každom človeku je obrovský potenciál uzdravenia a regulácie organizmu. Naše podvedomie obsahuje množstvo bolestivých emocionálnych spomienok ktoré automaticky ovplyvňujú naše vedomé správanie. Tieto spomienky bývajú niekedy ale nedostupné nášmu vedomiu, preto v stresových životných situáciách zapíname „autopilota“ a reagujeme na základe tlaku nevyriešených emócií.

Veda rozoznáva štyri typy aktivít mozgu (beta, alfa, théta a delta). Delta (menej nez 4 Hz) prebieha počas spánku, Théta (4 – 7,5 Hz) je typický stav pre vedomie na rozhraní bdelosti a driemot, hladina cez ktorú môžeme vstúpiť do podvedomia, Alfa (7,5 – 12 Hz) určuje stav telesného uvoľnenia, duševného stavu, vnútorného upokojenia, Beta (nad 12 Hz) určuje stav bdelosti.

Prostredníctvom metódy Théta môžeme spoznať v čom máme urobiť zmenu v svojom vnútri a túto integrujeme do svojho života. So zmenami je nutné začať len u seba samých, všetko čo potrebujeme máme v svojom vnútri. Thétou odhalíme neporiadok, disharmóniu ale i vlastnú silu a zdroje na šťastnejší život.

Práca v Théte prebieha pri plnom vedomí, klient si s pomocou poradcu prečistí svoje vnútro, spojenie s vlastnou dušou aby bol v max. miere spojený s informáciami ktoré dostane zo svojho vnútra.

Práca v Théte nemusí byť úspešná, alebo len čiastočne úspešná ak:
 • Vážne nepracujete na zmenách,
 • Ak prácu len chcete skúsiť,
 • Ak skutočnú zmenu v svojom vnútri odmietate,
 • Ak si vytvoríte nedôveru v úspech alebo prácu (tzv. anulujúci program)
V tejto rovine je možné pracovať na:
 • Nedostatočnom napojení na vnútro a dušu,
 • Vyčistení mysle a nevedomej roviny mysle od mentálnych blokov,
 • Uvoľnení blokov spôsobené emóciami v srdci,
 • Uvoľnení blokov, ktoré bránia meditácii,
 • Vyladení vibrácií v tele,
 • Vyčistení vzorcov a modelov správania, ktoré sa označujú ako rodová karma,
 • Čistení vzťahov v rodine,
 • Odstránení blokov, ktoré nám bránia prijímať našich rodičov, alebo neprijímaní nás našimi deťmi,
 • Rozvinutí schopnosti vnímať naplno seba samých,
 • Rozvinutí schopnosti milovať seba samých,
 • Rozvinutí mať úctu k svojmu životu,
 • Schopnosti uvedomiť si tvorivú silu v nás,
 • Schopnosti prijať to, že sme súčasťou celku,
 • Skrátení doby choroby (chrípka, angína, bolesti atď.) - odstraňuje príčinu,
 • Schopnosti byť kreatívny,
 • Riešení problémov hospodárenia s peniazmi,
 • Riešení partnerských vzťahov,
 • Tvorení programov mysle,
 • Vyrovnávaní sa s traumou