TimeWaver Med

Zariadenie TimeWaver Med je unikátne zariadenie pracujúce s informáciami získanými z informačného poľa, pričom využíva známe zákony z kvantovej fyziky.

Vyhľadá, analyzuje hlbšie príčiny a zároveň vyrovnáva poruchy, disharmónie v informačnom poli systému. Prostredníctvom informácií harmonizuje poruchy podobne ako homeopatia, teda optimalizácia prebieha na informačnej úrovni tak, aby sa dosiahla rovnováha na všetkých úrovniach. Poskytne analýzu porúch a zároveň informácie v rámci 10 úrovní:

 • Duševno-spirituálna úroveň je to najhlbšia, ale zároveň najsubtílnejšia úroveň (mantry, jantry, meditácie), ich silou dochádza k posilňovaniu informačného poľa
 • Systemická úroveň na tejto úrovni ide o rozpoznanie rodinných a karmických konfliktov s pozitívnym spôsobom ovplyvňovania informačného poľa účastníkov,
 • Psychická úroveň prostredníctvom pozitívnych afirmácií a rozpoznania psychických blokád z obdobia prenatálneho, perinatálneho a postnatálneho obdobia až po súčasnosť, je možné transformovať blokujúce presvedčenia a programy,
 • Informačná úroveň pracuje s informačným poľom a vzormi kmitania homeopatík, esencií, spagyrík
 • Energetická úroveň na tejto úrovni je možné vyrovnávať čakry, meridiány, pracovať s akupunktúrnymi bodmi, prostredníctvom informácii z esencií, liečivých kameňov, bylín, alebo symbolov
 • Frekvenčná úroveň tu sa zisťuje ktoré telesné, mozgové, alebo orgánové frekvencie klienta chýbajú, alebo sú narušené a vykonať v nich korektúru na úrovni základných rezonancii ľudského tela.
 • Fyziologická úroveň rieši genetiku, cytológiu, enzýmy, hormóny, funkcie orgánov
 • Toxické záťaže, zisťuje na informačnej úrovni rušivé vzory kmitania
 • Baktérie, vírusy, plesne, parazity, TW ukáže kde na informačnej úrovni poľa sa vyskytujú možné poruchy, spôsobené vírusmi, zárodkami, baktériami alebo plesňami a vykonáva vyrovnávanie
 • Symptomatika databáza TW obsahuje informácie rozličných prípravkov.

Jadro systému tvoria databázy s vyše 600 rôznych rubrík:

 • Cytológia ako je: (Biologická transmutácia, elementárna látková výmena, metabolizmus glukózy, stav metabolizmu, intercelulárny prenos látok, choroby ukladania, bunkové organely, bunkové napätie, cyklus kyseliny citrónovej,)
 • Jedy, záťaže Alergie, neznášanlivosti, vylučovanie, otrava, intoxikácie ai,
 • Laboratórna diagnostika Laboratórne hodnoty, ICD 10 analýza, Enzýmy, hormóny, Orgány
 • Vírusy, baktérie, plesne, parazity Bakteriálna a parazitická intoxikácia, plesne, neznámi pôvodcovia ochorení, vírusová intoxikácia
 • Tradičná čínska medicína telesná a ušná akupunktúra, funkčné okruhy, čakry, liečivé kamene
 • Frekvenčný modul frekvencie mozgu, Rifeho a Clarkovej frekvencie, frekvencie podľa Hz a symptómov, polarizované svetlo, tóny, frekvencie čakier, základné rezonancie ľudského tela, frekvencie priradené bunke a orgánom
 • Genetika stavebný plán aminokyselín, chromozómy, genetické poruchy, cytológia
 • Neurológia frekvencie mozgu, neurotransmitery, biologické konflikty a oblasti mozgu, limbický systém,
 • Štrukturálna úroveň pohybové systémy, bunky, tkanivové systémy, systémy orgánov, látková výmena,
 • Zubné lekárstvo dentálne materiály, dentálne lieky, dentálne nozódy, zubnomedicínske preparáty, zuby a ich funkčné okruhy),
 • Homeopatia homeopatiká od A-Z, základné substancie, Miazmy, Harmonizácia stresu, Konštitučné prípravky, Rôzne zoznamy výrobcov liečiv, spagyriká, Bachove kvety, Schusslerove soli, esencie
 • Psychokineziológia energetická technika meridiánov, testy
 • Systemická práca rodinné vzťahy, zrušenie vplyvu cudzích energii, transformácie životnej témy, systemické afirmácie, karmické záťaže, konštelácie).

Poznámka:

Veda a školská medicína neuznávajú existenciu informačných polí a tým aj ich použitie na základe chýbajúcich vedeckých dôkazov v zmysle školskej medicíny. Možnosti použitia tu uvedené nepredstavujú žiadne liečivé metódy, zadefinované podľa medicínskych štandardov, ale spadajú do oblasti alternatívneho riešenia disharmónii. Medicína informačného poľa sa nevzťahuje na fyzické telo, ale výlučne na informačné pole človeka. Zhoda s medicínskymi názvami je len pre porozumenie so všeobecne známymi odbornými technickými názvami.

Prístroj TimeWaver Med je zostavený do niekoľko modulov, ktorými je možnosť špecifický-informačne pozrieť na telo človeka a jeho systémy a vykonať jeho analýzu a optimalizáciu. V ďalšom uvádzame moduly, ktoré zostava obsahuje.

 • Modul orgánovej koherencie skúma napojenie orgánu na narušené informačné pole klienta, analyzuje orgány a zložky každého orgánu osobitne. Nakmitáva vhodné vyrovnávacie prípravky do informačného poľa klienta.
 • Modul Wave Screening modul poskytne faktory a kategórie, ktoré vplývajú na zdravie.

  Modul má 475 záznamov z ktorých sa dá v informačnom poli zistiť rebríček najdôležitejších vplyvov. Každý záznam má svoje databázy pre nápravu v informačnom poli. Vytvorený zoznam informácií sa dá nakmitať do nosiča a užívať ho peronálne podľa inštrukcií poradcu.

 • Zvukový modul - hudba pre dušu Modul analyzuje, ktoré frekvencie sú pre klienta najvhodnejšie. Tieto sa klientovi odovzdajú vo forme nahrávky, ktoré si aplikuje sám podľa svojho uváženia.

  Frekvenčné databázy obsahujú:
  • Základné rezonancie ľudského tela
  • Frekvencie priradené symptómom
  • Frekvencie na liečbu podľa Hz
  • Frekvencie s cieľom stimulovať bunky a orgány
  • Frekvencie mozgu
  • Tóny a farby
  • Rifeho frekvencie
 • Meridiánový modul analyzuje v informačnom poli energetické a akupunktúrne body ktoré majú byť aktivované. Práca s meridiánmi sa deje podľa Tradičnej čínskej medicíny TČM. TimeWaver analyzuje na úrovni informačného poľa, ktoré body sú relevantné, zvolí vhodné virtuálne ihly a nasadí ich na zvolené body.
 • Wave genetics modul pozitívne mení elektrické pole buniek a znovu napája na informačné pole.

  Zdroj:TimeWaver

  Prostredníctvom Time Waver sa preskúma informačné pole DNA a vygeneruje MP3 súbor, ktorý je možné prehrať v každom MP3 prehrávači. Takto si môže aplikovať súbor individuálne podľa potreby v každodennej činnosti.

 • TimeLine modul analyzuje a vyhodnocuje časové body u človeka ktoré spôsobili poruchu. Poskytuje pohľad do minulosti, prítomnosti a budúcnosti. GenoWave modul vyobrazuje konštelácie rodiny, partnerstva, skupiny, firmy, domu atď. Analyzuje kvality vzťahov v informačnom poli.
 • Aura modul poskytuje obraz aury a čakier podľa Tradičnej čínskej medicíny.

  Čakry sú podľa TČM oblasti energie a sú v spojení s rozličnými systémami ako je endokrinný systém, nervovými centrami a orgánmi a ukazujú stav energie v čakrách a tým aj stav orgánov a systémov s ktorými sú spojené. Človek s nízkou potenciou energie nie schopný a pripravený na nápravu do doby, pokiaľ nedôjde k jej vzostupu.

 • Kardiovaskulárna diagnostika - Pulze - meria variabilitu srdcového rytmu prostredníctvom analýzy pulznej vlny.

  Veľmi vhodná diagnostika klienta v akom stave je jeho psychika a jeho regulačné systémy na spracovanie vonkajšieho a vnútorného stresu. Doporučujeme pre manažérov s náročnou prácou, aby sa vyhol prípadnému vyhoreniu !!!

 • GenoWave modul - S GenoWave modulom môžeme na dvojrozmernej ploche vyobraziť systemické konštelácie ľubovoľnej rodiny, partnerstva, skupiny ľudí, zamestnancov podniku atď.

  Analýza vzťahov sa dá robiť medzi ľubovoľnými objektmi a subjektmi, ale optimalizáciu je možné robiť len u tých, ktorí dali súhlas na optimalizáciu. (zákon slobodnej vôľe)